Kvalitetsansvarig med riksbehörighet
Belu Byggprojekt AB, som arbetar med byggledning och byggkonsultation, startades 1987 av Bernt Lundgren. Bernt är kvalitetsansvarig med riksbehörighet och är medlem i Kvalitetsansvarigas Riksförbund, KARF. Bolaget arbetar främst med större företag som till exempel JM men även mot privata byggare.
- Sedan 1995 ska det finnas en kvalitetsansvarig för varje om- och tillbyggnad, något som inte alla byggherrar vet om, berättar Bernt.
Han arbetar mestadels i Storstockolmsregionen men tillbringar även en del av sin arbetstid på Gotland då hans fru kommer därifrån. Som kvalitetsansvarig är det viktigt att man är nära projekten och insatserna görs över kort tid. Han ger råd vid byggnationer, gör ekonomiska kalkyler och hjälper till med upphandlingar. Bernt berättar att det mest handlar om ombyggnationer av villor på Lidingö men att han även var inblandad i arbetet med utbyggnaden av Lidingö Centrum.

Belu Byggprojekt AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 08-731 82 00
Fax: 08-731 82 15


Email:
lundgrenbernt@hotmail.com

Hemsida:
www.belu.se

Adress:
Belu Byggprojekt AB
Box 1200
18123 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN